Title: Emisná problematika vozidiel a environmentálne riziká v mestských destináciách
Other Titles: Vehicle emissions and environmental risks in urban destinations
Authors: Puškár, Dušan
Šoltésová, Marieta
Puškár, Michal
Citation: 45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů, 10.-11.09.2019 Hotel Lions Plzeň: k příležitosti 70. výročí založení technického vysokého školství v Plzni: sborník příspěvků, p. 153-162.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34971
ISBN: 978-80-261-0884-9
Keywords: emisní problematika;vozidlo;environmentální rizika
Keywords in different language: emission issues;vehicle;environmental risks
Abstract in different language: Tento príspevok stručne popisuje aktuálne emisné problémy vozidiel a environmentálne riziká, ktoré predstavujú najmä pre mestské destinácie. Do vývoja nových motorov a protiemisných opatrení sa musia investovať veľké čiastky, ktoré sa vynakladajú často s neistým výsledkom. Využívajú sa rôzne techniké riešenia, ktoré tvorbu oxidov dusíka obmedzujú alebo NOx likvidujú. Riešením by mohla byť technológia HCCI. Predchádzajúce a súčasné výskumné práce vo svete naznačili, že motor pracujúci v režime HCCI ponúka výraznú úsporu paliva. Okrem toho homogénne miešanie paliva sa vzduchom vedie k čistejším emisiám a úroveň emisií oxidov dusíka je takmer zanedbateľná.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů
45. mezinárodní vědecká konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Puskar.pdfPlný text10,93 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.