Title: Rekodifikace veřejného stavebního práva: quo vadis?
Authors: Stejskal, Vojtěch
Citation: Právnické listy. 2019, č. 1, s. 11-14.
Issue Date: 2019
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34986
ISSN: 2533-736X
Keywords: stavební zákon;účast veřejnosti;veřejný zájem;stavební řízení;právo životního prostředí
Keywords in different language: Building Act;public participation;public interest;building permitting process;enviromental law
Abstract: Příspěvek se zabývá aktuální problematikou rekodifikace veřejného stavebního práva, konkrétně právními otázkami, které vyvolává nestandardní přístup státu k legislativnímu procesu přípravy věcného záměru nového stavebního zákona a s tím spojených změn v souvisejících právních předpisech. Autor podává kritický rozbor některých klíčových ustanovení z pohledu ochrany veřejných zájmů, především zájmů na ochraně životního prostředí a zajištění práv veřejnosti.
Author deals with the recent most important topic, recodification of the public building legislation in the Czech Republic, especially non-standard legislative procedure - a preparing of the new building legislation. This article focuses on the selected main problems of this recodification, namely the public participation in building permitting process and the protecting of the public interest in enviromental protection.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_19_01b.pdf225,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.