Title: Zajištění bezpečnosti ČR (z pohledu HZS ČR)
Authors: Vavera, František
Citation: Právnické listy. 2019, č. 1, s. 23-28.
Issue Date: 2019
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34992
ISSN: 2533-736X
Keywords: vnitřní bezpečnost;Hasičský záchranný sbor;HZS ČR;integrovaný záchranný systém;policie ČR;vláda ČR;právní řád ČR
Keywords in different language: Internal Security;Fire Rescue Servis;Integrated Rescue System;Police of the Czech Republic;Government of the Czech Republic;Legal order of Czech Republic
Abstract: Pojednání se zaobírá bezpečností z pohledu činnosti Hasičského záchrannhé sboru České republiky. Jistě není opomenuto pojetí vnitřní bezpečnosti ve vztahu k činnosti Hasičského záchranného sboru ČR. Stručně nastiňuje samotné pojetí vnitřní bezpečosti a pojmu vnitřní bezpečnost. Dále popisuje subjekty vnitřní bezpečnosti a zaměřuje se na Hasičský záchranný sbor ČR. Tento bezpečnostní vzor v obecné rovině má základní cíl ochranu života, zdraví a majetku. V tomto ohledu se pojednání zaměřuje na tuto činnost ve vztahu k vnitřní bezpečnosti.
Abstract in different language: The paper deals with the concept of internal security with regard to the Fire Rescue Service of the Czech Republic. Internal security in connection with operations of Fire Rescue Service of Czech Republic is surely not disregarded. This paper outlines the internal security both as an approach and as a concept. In further it describes subjects of internal security while focusing on the Fire Rescue Service of the Czech Republic. This security member unit mainly aims to protecting lefe, health and property. In this regard, the paper focuses on relation between this activity and internal security.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
Číslo 1 (2019)
Číslo 1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_19_01d.pdf267,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.