2019

Kolekce


Recent Submissions

Lásková, Eva
TOMŠEJ, J. a kol. Zaměstnávání cizinců v České republice. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 232 s. ISBN 978-80-7598-233-9.

Knoll, Vilém , Vostrá, Zuzana
Česko-slovenské kolo soutěže ve studentské vědecké odborné činnosti v Plzni

Psutka, Jindřich
Setkání kateder občanského práva a konference Aktuální výzvy soukromého práva

Starý, Marek
Judikatura prvorepublikového Nejvyššího správního soudu týkající se neoprávněného užívání šlechtických jmen a titulů a deliktů obdobných

Among the first legal regulations adopted on 14 November 1918 by the newly formed revolutionary National Assembly was Act No. 61/1918 Coll., whereby nobility, orders and titles were cancelled. As its original character was symbolic and ceremonious, it did not contain any sanctions,...

Svatoš, Roman
Odpovědnost právnických osob za trestné činy vs. přestupky – (ne)zjištění fyzické osoby jednající za právnickou osobu

In 2016, there was a recodification of an offence law, when the new act of offences and proceedings took effect on the 1st July 2017. The issue of liability of natural persons for offences as well as of legal persons (natural persons doing business) but also procedural&#x...