Title: Cikánský tábor v Letech u Písku a situace Romů v protektorátu Čechy a Morava
Other Titles: The Gipsy Camp in Lety by Pisek and the situation of Romanies in the Protectorate Bohemia and Moravia
Authors: Hejkrlíková, Jana
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2019, roč. 9, č. 1, s. 50-65.
Issue Date: 2019
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35003
http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2019/09/Memo_2019_web.pdf
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Romové;holocaust;Lety u Písku;Hodonín u Kunštátu;cikánský tábor;Auschwitz;genocida
Keywords in different language: Romanies;holocaust;Lety by Pisek;Hodonin by Kunstat;gipsy camp;Auschwitz;genocide
Abstract: Studie se zabývá situací českých a moravských Romů za druhé světové války a cikánským táborem v Letech u Písku. Ten fungoval od srpna 1942 do srpna 1943 a prošlo jím více než 1300 osob. Část Romů zde a v táboře v Hodoníně u Kunštátu zemřela vinou špatných hygienických podmínek a nedostatečného vybavení. Většina Romů byla v od jara 1943 transportována do cikánského rodinného tábora v Auschwitz II Birkenau.
Abstract in different language: The present study deals with the situation of Czech and Moravian Romanies during the Second World War and with gipsy camp in Lety by Pisek. The camp existed from August 1942 to August 1943 and more than 1300 people went through it. Part of Romanies died in Lety and in camp Hodonin by Kunstat because of poor hygienic conditions and lack of clothes and other facilities. The major part of Romanies from Protectorate was transported to the gipsy family camp in Auschwitz II Birkenau from spring 1943.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 9, č.1 (2019)
Roč. 9, č.1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hejkrlikova.pdf290,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.