Title: Neoficiální hudební scéna 80. let v Plzni a její konflikty s tehdejším režimem
Other Titles: Unofficial music scene of the 1980s in Pilsen and its clashes with the Communist regime
Authors: Šilhánek, Petr
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2019, roč. 9, č. 1, s. 66-104.
Issue Date: 2019
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35004
http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2019/09/Memo_2019_web.pdf
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Neoficiální hudební scéna;80. léta;západní Čechy;StB;akce „ODPAD“;punk;nová vlna;Plzeň;populární hudba
Keywords in different language: Unofficial music Scene;80´s;West Bohemia;StB;„ODPAD“ Project;Punk;New wave;Pilsen;Popular music
Abstract: Studie se zabývá neoficiální hudební scénou 80. let v regionu západních Čech a jejími střety s komunistickým režimem. Nejprve je objasněna výchozí situace v populární hudbě v regionu na přelomu 70. a 80. let. Poté práce sleduje vývoj zdejší neoficiální části hudební scény v průběhu 80. let. Těžiště studie leží v objasnění průběhu celostátní akce StB ODPAD v západočeském regionu a jejího dopadu na místní neoficiální kapely. Cílem akce ODPAD bylo eliminovat punkové a novovlnné kapely v Československu. Proto důležitou součást práce tvoří popis konkrétních zásahů StB proti kapelám, srazům jejich příznivců i proti jednotlivým osobám. Svoje místo zde má i analýza metod, které StB při plnění úkolů v akci ODPAD používala.
Abstract in different language: This study deals with the unofficial music scene of the 1980 s in the region of Western Bohemia and its clashes with the Communist regime. At the beginning of this project there is explained the initial situation of popular music in the region in the late 1970 s and early 1980 s. Then the development on the local unofficial popular music scene of the 1980 s is described. The prime focus of this master’s thesis is to clarify the course of nationwide project of State Security Service called ‚ODPAD‘ in West Bohemian region and its impact on local unofficial bands. The aim of the ‚ODPAD‘ project was to eliminate punk and new wave music bands in Czechoslovakia. The description of particular interventions of State Security Service against the bands, the meetings of their supporters and against individuals is included in the thesis as well as the analysis of the methods used by State Security Service to perform the tasks in the ‚ODPAD‘ project.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 9, č.1 (2019)
Roč. 9, č.1 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
silhanek.pdf439,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35004

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.