Název: Metoda generalizace
Další názvy: Method of Generalization
Autoři: Sedláček, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Dostálová, Ludmila
Oponent: Havlík, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3502
Klíčová slova: generalizace;indukce;informatika;filosofie a metodologie vědy
Klíčová slova v dalším jazyce: generalization;induction;information science;philosophy and methodology of science
Abstrakt: Práce se zabývá procesem a konceptem generalizace. Pokouší se analyzovat tento termín a představit generalizaci jako charakteristickou metodu evropské vědy. Téma je studováno z pohledu informatiky a filosofie a metodologie vědy. Závěrečná část se pak zabývá srovnáním obou přístupů a nalezením jejich shod a rozdílů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a process and a concept of generalization. It tries to analyze this term and introduce generalization as a characteristic method of European science. The subject is studied from an information science and from a philosophy and methodology of science point of view. Afterwards, these two views are compared and their similarities and differences are offered.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Metoda Generalizace - Lukas Sedlacek.pdfPlný text práce960,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlacek Lukas_Dostalova Ludmila.pdfPosudek vedoucího práce60,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedlacek Lukas_Havlik Vladimir.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Sedlacek_Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce535,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3502

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.