Název: Humanistická psychologie: povaha, metody, možnosti
Další názvy: The humanistic psychology- character, method, possibilities
Autoři: Kähsová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3503
Klíčová slova: psychologie;humanistická psychoterapie;logoterapie;focusing;Viktor Frankl;Carl Rogers;Abraham Maslow
Klíčová slova v dalším jazyce: psychology;humanistic psychotherapy;logotherapy;focusing;Viktor Frankl;Carl Rogers;Abraham Maslow
Abstrakt: Práce se zabývá vývojem psychologie, především vývojem humanistické psychologie jak v Evropě, tak v USA. Popisuje metody a možnosti humanistické psychoterapie v dnešní době, zaměřuje se na významné osobnosti tohoto směru v psychologii-Frankl, Rogers,Maslow.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this diploma work is humanistic psychology and the analysis of the important specializations in the range of this discipline. The logotherapy of V.E. Frankl,the motivation theory of A. Maslow and the humanistic psychology of C. R. Rogers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Humanisticka psychologie,moznosti, metody.pdfPlný text práce606,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kahsova Marie_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,36 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Kahsova Marie_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Kahsova_Marie.pdfPrůběh obhajoby práce373,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3503

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.