Title: Elektronická zdravotnická dokumentace
Authors: Böhmová, Iveta
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2019, s. 66-80. ISBN 978-80-261-0861-0
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35048
https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2019/08/sbornc3adk-2019.pdf
ISBN: 978-80-261-0861-0
Keywords: Elektronizace;legislativa;přenos dat;ochrana dat;zdravotnická dokumentace.
Keywords in different language: electronization;legislation;data transfer;data protection;medical documentation
Abstract: Tématem diplomové práce je elektronická zdravotnická dokumentace a její zavedení do provozu poskytovatele zdravotní péče. Téma je aktuální, neboť pokrok ve světě informačních technologií, který můžeme v posledním desetiletí sledovat, významně proniká také do oblasti zdravotnické evidence a dokumentace. Tato skutečnost by měla s sebou přinášet mnoho nesporných výhod jako je například předávání dat o pacientovi mezi zdravotníky, jejich organizace, archivování a maximální flexibilita komunikace mezi zdravotníky bez nutnosti fyzické přítomnosti pacienta či papírové dokumentace. Má však také svá úskalí zejména v oblasti bezpečnosti, funkční stability, ceny a kompatibility jednotlivých systémů různých pracovišť. Práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část diplomové práce se zabývá náležitostmi papírové dokumentace s postupným elektronizováním, zároveň je nastíněna i problematika ochrany dat společně s ochranou pacienta. Praktická část obsahuje výsledky výzkumu na II. Interní klinice a chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici v Plzni.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohmova.pdf122,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.