Title: Léčba infekce HIV/AIDS v kontextu adherence
Authors: Frei, Jiří
Sedláček, Dalibor
Citation: FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Nemocnice podporující zdraví": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2019, s. 81-88. ISBN 978-80-261-0861-0
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35049
https://konferencefzsplzen.files.wordpress.com/2019/08/sbornc3adk-2019.pdf
ISBN: 978-80-261-0861-0
Keywords: adherence;AIDS;HIV;léčba;prevence;virus
Keywords in different language: adherence;AIDS;HIV;treatment;prevention;virus
Abstract: Moderní medicína má k dispozici celou řadu léčebných a ošetřovatelských postupů pro zvládnutí infekce HIV/AIDS. Díky tomu je možné účinně eliminovat progresy této infekce a tak předcházet i dalším komplikacím s tím souvisejícím. HIV pozitivní pacienti tak dnes již standardně netrpí mnoha vedlejšími účinky spojenými s terapií tohoto onemocnění. I přesto je však onemocnění AIDS doposud standardně nevyléčitelné a jeho průběh a trvání závisí na mnoha faktorech. Sledování a hodnocení adherence léčby u HIV pozitivních pacientů a monitorování kvality jejich života je tak v současnosti rovněž jednou z priorit ve strategii léčebně ošetřovatelského procesu.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KOS)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)
Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství X. (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frei_Sedlacek.pdf97,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.