Název: Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská, Teréza Nováková: ženská problematika v próze a veřejné činnosti českých spisovatelek
Další názvy: Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská, Teréza Nováková: woman in the prose and public activities of Czech female writers
Autoři: Lidmilová, Linda
Vedoucí práce/školitel: Blahutková, Daniela
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3507
Klíčová slova: české spisovatelky;19. století;ženská emancipace;ženské spolky;žena v rodině;ženské vzdělání
Klíčová slova v dalším jazyce: female writers;19th century;women's emancipation;women's associations;woman in the family;women's education
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce si klade za cíl předestřít a porovnat problematiku rozvoje ženského hnutí v českých zemích v devatenáctém století. Konkrétně se přitom soustřeďuje na emancipační a literární činnost tří vybraných českých spisovatelek, jež se o tento rozvoj významnou měrou zasadily. Těmito spisovatelkami jsou Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská a Teréza Nováková. Za všechny tři vybrané spisovatelky hovořili nejen jejich činy, jimiž v praktické oblasti podporovaly ženskou emancipaci a ženské vzdělávání, ale také jejich veřejná vyjádření se k ženské problematice v publikovaných esejích či úvahách, jejichž výkladu je práce v jedné z částí věnována.Veřejná emancipační činnost všech tří žen se výrazně projevovala i v jejich prozaické tvorbě, na interpretací vybraných próz všech tří spisovatelek to autorka práce dokládá.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the topic of women's emancipation in the nineteenth century. The thesis is mainly focused on the public activities and on the work of these three female writers.The thesis consists of three main parts. The first one is focused on the status of women in the nineteenth century and on women's associations in the nineteenth century. In this part the topic of Czech national question which was current in the nineteenth century is also reflected. The second part describes the life of three female writers-Světlá, Krásnohorská, Nováková, their most important activities in women's movement and presents their three essays. These essays deal with the women's question and include also the author?s opinions on the issue. The third part is focused on the analysis of selected literary works of all three female writers. These literary works reflect the status of women and woman's education in the nineteenth century.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lidmilova, DP.pdfPlný text práce835,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lidmilova Linda_Blahutkova Daniela.rtfPosudek vedoucího práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Lidmilova Linda_Stark Stanislav.dotPosudek oponenta práce59,5 kBUnknownZobrazit/otevřít
Lidmilova_Linda.pdfPrůběh obhajoby práce371,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3507

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.