Název: Vláda Jiřího z Poděbrad v evropském kontextu
Další názvy: The Reign of George of Podiebrad in European context
Autoři: Dušková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Stark, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3508
Klíčová slova: Jiří z Poděbrad;mírový projekt;husitské války;kališnictví;království dvojího lidu;zahraniční politika;český král
Klíčová slova v dalším jazyce: George of Podiebrad;peace project;hussite wars;hussite religion;kingsdom of two people;foreign policy;czech king
Abstrakt: Diplomové práce podrobně mapuje život a vládu českého krále Jiřího z Poděbrad. V první kapitole jsou popsány příčiny, průběh a důsledky husitských válek, které poznamenaly toto období. V následující kapitole je objasněn původ rodu Poděbradů a lehce je také zmíněno dětství a mládí Jiřího z Poděbrad, práce se však soustředí zejména na okolnosti jeho mocenskému vzestupu. Celá kapitola se zabývá koncepcí dvojího lidu, jež se odrážela v církevní politice a kterou se Jiří z Poděbrad snažil celý život prosazovat. Největší prostor je ponechán zahraniční politice, v níž se Jiří z Poděbrad poměrně vyznamenal, přesto ovšem nedokázal prosadit kališnictví v Římě a v českých zemích nakonec vypukla válka, která skončila až po smrti Jiřího z Poděbrad. Poslední kapitola je věnována mírovému projektu Jiřího z Poděbrad, kde se nachází krátká analýza nejen vlastního textu smlouvy, ale i důvody jejího vzniku. V závěru je položena otázka, zda můžeme považovat všeobecnou mírovou organizaci krále Jiřího za předchůdkyni Organizace spojených národů.
Abstrakt v dalším jazyce: In ?The Preface?, I introduce basic information about George of Podiebrad and mention briefly, what my dissertation contains. In first chapter, I explain the historical context. In next chapter ?The Live of George of Podiebrad?, I describe his origin and his life from youth to the adult age. I concentrate especially on growing his power and on the gain of Czech throne. The chapter ?The Church Policy? engages in problems of the Hussite religion and its enforcing. In next chapter ?The Foreign policy?, I describe successes and failures of George of Podiebrad in his foreign policy. In the last chapter, I pay attention to George´s peace project. In ?The Conclusion?, I resume the presented facts and assess the significance of George of Podiebrad in the European context.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFI) / Theses (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_spojene_v7.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Duskova Veronika_Suchanek Drahomir.rtfPosudek vedoucího práce15,14 kBRTFZobrazit/otevřít
Duskova Veronika_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Duskova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce287,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3508

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.