Title: Vláda Jiřího z Poděbrad v evropském kontextu
Other Titles: The Reign of George of Podiebrad in European context
Authors: Dušková, Veronika
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3508
Keywords: Jiří z Poděbrad;mírový projekt;husitské války;kališnictví;království dvojího lidu;zahraniční politika;český král
Keywords in different language: George of Podiebrad;peace project;hussite wars;hussite religion;kingsdom of two people;foreign policy;czech king
Abstract: Diplomové práce podrobně mapuje život a vládu českého krále Jiřího z Poděbrad. V první kapitole jsou popsány příčiny, průběh a důsledky husitských válek, které poznamenaly toto období. V následující kapitole je objasněn původ rodu Poděbradů a lehce je také zmíněno dětství a mládí Jiřího z Poděbrad, práce se však soustředí zejména na okolnosti jeho mocenskému vzestupu. Celá kapitola se zabývá koncepcí dvojího lidu, jež se odrážela v církevní politice a kterou se Jiří z Poděbrad snažil celý život prosazovat. Největší prostor je ponechán zahraniční politice, v níž se Jiří z Poděbrad poměrně vyznamenal, přesto ovšem nedokázal prosadit kališnictví v Římě a v českých zemích nakonec vypukla válka, která skončila až po smrti Jiřího z Poděbrad. Poslední kapitola je věnována mírovému projektu Jiřího z Poděbrad, kde se nachází krátká analýza nejen vlastního textu smlouvy, ale i důvody jejího vzniku. V závěru je položena otázka, zda můžeme považovat všeobecnou mírovou organizaci krále Jiřího za předchůdkyni Organizace spojených národů.
Abstract in different language: In ?The Preface?, I introduce basic information about George of Podiebrad and mention briefly, what my dissertation contains. In first chapter, I explain the historical context. In next chapter ?The Live of George of Podiebrad?, I describe his origin and his life from youth to the adult age. I concentrate especially on growing his power and on the gain of Czech throne. The chapter ?The Church Policy? engages in problems of the Hussite religion and its enforcing. In next chapter ?The Foreign policy?, I describe successes and failures of George of Podiebrad in his foreign policy. In the last chapter, I pay attention to George´s peace project. In ?The Conclusion?, I resume the presented facts and assess the significance of George of Podiebrad in the European context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_spojene_v7.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Duskova Veronika_Suchanek Drahomir.rtfPosudek vedoucího práce15,14 kBRTFView/Open
Duskova Veronika_Stark Stanislav.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordView/Open
Duskova_Veronika.pdfPrůběh obhajoby práce287,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.