Název: Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a jeho proměny
Další názvy: Knights of the Cross with the Red Star and its transformations
Autoři: Bašková, Hana
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3513
Klíčová slova: křižovníci s červenou hvězdou;řeholní řády;sv. Anežka Česká;rytířský řád;klášter;řehole;špitál;špitální bratrstvo
Klíčová slova v dalším jazyce: cross with red star;monastic orders;St. Agnes of Bohemian;knight order;monastery;monastic rule;hospital;hospitaller brotherhood
Abstrakt: Práce se v první části zabývá genezí řeholních řádů a popisem tohoto fenoménu. Další část je věnována zakladatelce řádu křižovníků s červenou hvězdou Sv. Anežce České a okolnostem založení řádu, následuje historie křižovníků až do současnosti. Práce je zakončena konstatováním zásadních proměn, které vždy souvisely s vnějšími okolnostmi.
Abstrakt v dalším jazyce: In the first parth this work focuses on genesis of monastic orders and description this phenomenon. The next part is dedicated to order founder St. Agnes of Prague and circumstances of the founding. The work continues by the history of Knights of Cross till the present days.The work is concluded by pronouncing the proncipal changes, which were always closely connected with external circumstances.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Rytirsky rad krizovniku s cervenou hvezdou a jeho promeny.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baskova Hana_Demjancukova Dagmar.docxPosudek vedoucího práce37,03 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Baskova Hana_Blahutkova Daniela.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Baskova_Hana.pdfPrůběh obhajoby práce408,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3513

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.