Title: Implementace procesního řízení u poskytovatelů zdravotnických služeb
Other Titles: Healthcare process management implementation
Authors: Pistulková, Alena
Tupa, Jiří
Martinek, Lukáš
Citation: PISTULKOVÁ, A., TUPA, J., MARTINEK, L. Implementace procesního řízení u poskytovatelů zdravotnických služeb. Slovak Journal of Health Sciences, 2019, roč. 10, č. 1, s. 2-10. ISSN 1338-161X.
Issue Date: 2019
Publisher: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35152
ISSN: 1338-161X
Keywords: řízení procesů ve zdravotnictví;řízení kvality;zlepšování administrativních procesů
Keywords in different language: process management in health care facilities;quality management;improvement of administration processes
Abstract: Článek charakterizuje možnosti využití procesů a jejich potřebu ve zdravotnických zařízeních. Důraz je kladen na zpřehlednění, zjednodušení procesů na takovou mez, aby odpovídaly legislativním a standardizačním požadavkům, ale minimalizovaly administrativní zátěž zdravotníků.
Abstract in different language: This papers deals with the possibilities of implementation of process management in health care facilities. Emphasis is placed on clarity, simplification of processes to a level that meets legislative and standardization requirements, but minimizes the administrative burden on health professionals.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Appears in Collections:Články / Articles (KAZ)
Články / Articles (KET)
Články / Articles (RICE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD