Název: Ernest Gellner - Kritika lingvistické filosofie
Další názvy: Ernest Gellner - Critique of Linguistic Philosophy
Autoři: Chytrová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Fiala, Jiří
Oponent: Demjančuk, Nikolaj
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3528
Klíčová slova: Ernest Gellner;lingvistická filosofie;filosofie jazyka;filosofie přirozeného jazyka;oxfordská škola;Ludwig Wittgenstein
Klíčová slova v dalším jazyce: Ernest Gellner;linguistic philosophy;ordinary language philosophy;Ludwig Wittgenstein;philosophy of language;oxford school
Abstrakt: Tato diplomová práce představuje argumenty Ernesta Gellnera - filosofa, antropologa a sociologa českého původu - proti lingvistické filosofii. Práce je založena především na Gellnerově knize Words and Things (1959) a lingvistická filosofie je zde pojímána úžeji, konkrétně jako oxfordská filosofie přirozeného jazyka vycházející z myšlenek pozdního Wittgensteina prezentovaných v jeho Filosofických zkoumáních.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis concerns the argumentation of Czech philosopher, anthropologist and sociologist Ernest Gellner against the Linguistic Philosophy, especially the Oxford Ordinary Language Philosophy which springs from the philosophy of latter Wittgenstein represented mainly by his Philosophical Investigations. This thesis is based on Gellner's book Words and Things (1959) which represent one of the most profound attacks on the Linguistic Philosophy ever.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Ernest Gellner.pdfPlný text práce940,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chytrova Radka_Fiala Jiri.rtfPosudek vedoucího práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Chytrova Radka_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek oponenta práce36,11 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Chytrova_Radka.pdfPrůběh obhajoby práce342,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3528

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.