Název: II. Vatikánský koncil a pokoncilní proměny katolické církve v českém prostředí
Další názvy: The Second Vatican council and metamorphoses catholic church in Bohemia (1962 - 1978)
Autoři: Bušková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3529
Klíčová slova: česká katolická církev;II. Vatikánský koncil;pokoncilní proměna v českém prostředí;jednání mezi Vatikánem a Československem;problémy v katolické církvi v českém prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: czech catholic church;second vatican council;metamorphoses in Bohemia;talks between Vatican and Czechoslovak republic;problems in czech catholic church
Abstrakt: Práce se zabývá zejména pokoncilní proměnou katolické církve v českém prostředí. Jsou zde ukázány problémy, které panovaly v české katolické církvi, která byla v této době pod tlakem komunistické diktatury. Je zde také přiblíženo nakolik tato nastolená společenská situace bránila pokoncilnímu rozvoji katolické církve ve českém prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis aimed at the changes in the Catholic church after the Council in the Czech area. The problems held in the Czech Catholic church, which was under the pressure of communistic dictatorship in that period, are displayed here. The thesis focused how much Czech political situation obstructed the Catholic church development.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Katerina_Buskova.pdfPlný text práce500,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Buskova Katerina_Demjancukova Dagmar.docPosudek vedoucího práce49 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Buskova Katerina_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce58,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Buskova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce434,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3529

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.