Název: Měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů pomocí kvantitativních měr ve firmě Čespos spol. s r.o.
Další názvy: Measurement of supplier-customer system complexity based upon entropy of company Čespos spol.s.r.o.
Autoři: Krahulíková, Alexandra
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Sokola, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3537
Klíčová slova: entropie;nákup;dodavatelsko-odběratelské vztahy;měření složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů
Klíčová slova v dalším jazyce: entropy;purchase;supplier-customer relationships;measurement of supplier-customer system complexity
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá měřěním složitosti dodavatelsko-odběratelských vztahů ve společnosti Čespos spol.s r.o. pomocí kvantitativních měr. Schopnost tvorby funkčního dodavatelského rětězce a udržení potřebné jakosti prodávaných výrobků či služeb se stává významnou výhodou podniku v sílícím konkurenčním prostředí na trhu. Podrobná analýza dodavatelsko-odběratelského systému společnosti na základě užití entropie je vhodným, exaktním kriteriem pro hodnocení kvality dodavatelů z hlediska jejich spolehlivosti v plnění termínů dodání zboží.
Abstrakt v dalším jazyce: The graduation thesis is focused on measurement of supplier-customer system complexity using quantitative measures in Čespos Company, Ltd. Ability of functional supply chain establishment and sustainment of products or services quality becomes an important company´s advantage in highly-competitive environment on a market. Supplier-customer system observation based on entropy is suitable exact criteria for supplier evaluation from a view of meeting delivery terms reliability.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP2012-Krahulikova.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci DP Krahulikova.PDFPosudek vedoucího práce528,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent DP Krahulikova.pdfPosudek oponenta práce767,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba DP Krahulikova.PDFPrůběh obhajoby práce418,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3537

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.