Název: Hodnocení controllingových aktivit podniku
Další názvy: Evaluation the effectiveness of controlling activities in a company
Autoři: Bálková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3548
Klíčová slova: controlling;manažerské účetnictví;reporting;monitoring;informační systém
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;management accounting;reporting;monitoring;information system
Abstrakt: Teoretická část této práce se zabývá analýzou controllingu, jeho definicí, vývojem, organizací a funkcemi. Samostatná kapitola je zaměřena na manažerské účetnictví a jeho souvislost s controllingem. V další části jsou popsány základní controllingové nástroje a metody. Praktická část je zaměřena na představení společnosti a analýzu jejích controllingových aktivit, zejména reportingu a monitoringu. Závěr práce obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení těchto aktivit ve zvolené společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The theoretical part of this thesis is concerned with the analysis of controlling, its definition, progress, organization and functions. A separate chapter focuses on the management of accounting and how it is related to controlling. The following part describes basic controlling tools and methods. The practical part is concerned with the description of the company and analysis its controlling activities, especially monitoring and reporting. The conclusion of the thesis includes recommendation on supplements of controlling activities in the chosen company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Balkova T..pdfPlný text práce3,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balkova pv.pdfPosudek vedoucího práce635,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balkova po.pdfPosudek oponenta práce603,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Balkova.PDFPrůběh obhajoby práce104,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3548

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.