Název: Controlling nákladů a zásob vlastní výroby ve zvoleném podniku
Další názvy: Controlling of costs and production inventory in a selected company
Autoři: Janoušková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Kormunda, Stanislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3563
Klíčová slova: controlling;náklady;zásoby;nákladová kalkulace;ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;costs;inventory;costing system;ratios
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na controlling nákladů a zásob podniku ve společnosti Škoda Machine Tool a. s.. V teoretické části se práce zabývá vymezením základních pojmů z oblasti controllingu. Poté jsou definovány zásoby a controllingové aktivity spojené se zásobami. Následuje klasifikace nákladů a klasických a moderních metod kalkulací nákladů. Praktická část poskytuje obecné informace o společnosti, včetně její SWOT analýzy a analýzy pomocí Porterovy teorie konkurenčních sil. Tato část dále popisuje a vyhodnocuje současný stav controllingových aktivit podniku v oblasti nákladů a zásob. Dále analyzuje nákladové kalkulace společnosti vedené v informačním systému SAP. Na základě vyhodnocení situace zpracovává návrhy ukazatelů, které by společnosti umožnily efektivně sledovat vývoj v oblasti nákladů a zásob.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation thesis is related to controlling of costs and inventory in a company called Škoda Machine Tool a. s. The theoretical part is dealing with definition of the concept of controlling. Further the inventory and controlling activities connected with it is discussed. The definition of costs and various types of them is introduced next with the different types of costing systems. Practical part is describing the company, presenting its SWOT analysis and the Porter´s theory of competition. This part is furthermore analysing the current state of controlling activities in the field of costs and inventory in the company. The results of the analysis lead to several recommendations of the types of ratios which company can use in order to observe its costs and inventory effectively.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - T. Janouskova pdf.pdfPlný text práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci DP Janouskova.PDFPosudek vedoucího práce433,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent DP Janouskova.PDFPosudek oponenta práce419,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba DP Janouskova.PDFPrůběh obhajoby práce160,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3563

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.