Název: Analýza efektivity účetního systému podniku
Další názvy: Analysis of the effectiveness of the company´s accounting system
Autoři: Králová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3567
Klíčová slova: účetnictví;legislativa České republiky;účetní závěrka;účetní systém
Klíčová slova v dalším jazyce: accounting;legislation of Czech republic;final accounts;accounting system
Abstrakt: Předložená diplomová práce je zaměřena na účetní systém ve společnosti DARUMA spol. s r. o. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou účetnictví a metodickými prvky účetnictví. Následuje vymezení legislativní úpravy účetnictví v České republice. Poté jsou popsány přípravné práce před účetní uzávěrkou, účetní uzávěrka a účetní závěrka a charakterizovány účetní výkazy. Praktická část obsahuje obecné informace o společnosti včetně její SWOT analýzy a finanční analýzy. Tato část dále popisuje účetní program společnosti, účetní metody a obecné účetní zásady společnosti. Následuje analýza účetní uzávěrky a závěrky společnosti včetně přípravných prací. Na základě vyhodnocení situace zpracovává návrhy na možné zlepšení efektivity účetního systému podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: This dissertation thesis is related to accounting system in a limited company DARUMA. The theoretical part is dealing with characteristics of accounting and methodological elements of accounting. Followed by the definition of legislating accounting in the Czech Republic. Further the description of the preparatory works before closing of books, closing of books, final accounts and characteristics of financial statements. Practical part contains general information about the company, presenting its SWOT analysis and financial analysis. This part is furthemore analysing the accounting system in the company, accounting methods and general accounting principles of the company. Followed by analysis of closing of books and final accounts including the preparatory works before closing of books. The results of the analysis lead to possible recommendations for improving the effectiveness of the company´s accounting system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Veronika_Kralova.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova pv.pdfPosudek vedoucího práce645,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova po.pdfPosudek oponenta práce585,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kralova.PDFPrůběh obhajoby práce76,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3567

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.