Title: Do zámoří s Austro-Americanou
Other Titles: Overseas with Austro-Americana
Authors: Boček, Martin
Citation: SVOBODA, L., BELIGA, S. Evaluation of Croatian Word Embeddings. In: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Francie: European Language Resources Association (ELRA), 2018. s. 1512-1518. ISBN 979-10-95546-00-9.
Issue Date: 2018
Publisher: European Language Resources Association (ELRA)
Document type: postprint
postprint
URI: 2-s2.0-85059901243
http://hdl.handle.net/11025/35868
ISBN: 979-10-95546-00-9
ISSN: 1803-750X
Keywords: Austro-Americana;Terst;Rijeka;Habsburská monarchie;Emigrace;Lodní společnosti;Státní podpora
Keywords in different language: Austro-Americana;Trieste;Rijeka;Habsburg Empire;Emigration;Shipping Companies;Subsidy
Abstract: Lodní doprava v habsburské monarchii úzce souvisela se dvěma rakouskými lodními zámořskými společnostmi, jednou z nich byla právě Austro-Americana. Tato lodní společnost byla založena na konci 19. století, ale velmi rychle srovnala krok s dalšími lodními společnostmi působícími na evropském kontinentu, přestože nedostala tak velké finanční dotace jako například druhá rakouská společnost Österreichischer Lloyd (Rakouský Lloyd). Díky zavedeným lodním linkám do severoamerických přístavů, zejména do New Yorku, se společnost brzy začala zaměřovat na přepravu migrantů z různých evropských zemí, zejména z Rakouska-Uherska, a mohla také stavět velké parníky určené pro migrační dopravu. Svou pozici na trhu si pak díky uzavřeným kartelovým dohodám a spolupráci především s německými rejdařstvími udržela až do vypuknutí první světové války v roce 1914.
Abstract in different language: Croatian is poorly resourced and highly inflected language from Slavic language family. Nowadays, research is focusing mostly on English. We created a new word analogy dataset based on the original English Word2vec word analogy dataset and added some of the specific linguistic aspects from Croatian language. Next, we created Croatian WordSim353 and RG65 datasets for a basic evaluation of word similarities. We compared created datasets on two popular word representation models, based on Word2Vec tool and fastText tool. Models has been trained on 1.37B tokens training data corpus and tested on a new robust Croatian word analogy dataset. Results show that models are able to create meaningful word representation. This research has shown that free word order and the higher morphological complexity of Croatian language influences the quality of resulting word embeddings.
Rights: Plný text není přístupný.
© European Language Resources Association (ELRA)
Appears in Collections:Postprinty / Postprints (NTIS)
Postprinty / Postprints (KIV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35868

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD