Title: Nákladový controlling
Other Titles: Cost controlling
Authors: Šeflová, Jana
Advisor: Červený, Josef
Referee: Matiscsáková, Irena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3589
Keywords: controlling;náklady;druhy nákladů;nákladové kalkulace
Keywords in different language: controlling;costs;types of costs;cost calculation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na controlling nákladů ve společnosti Plzeňská energetika a.s. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá pojmem controllingu a jeho úlohami, definuje náklady a jejich jednotlivé druhy. Jako prostředek řízení nákladů jsou zvoleny nákladové kalkulace. V praktické části práce je společnost popsána, je provedena SWOT analýza a na základě poznatků získaných z teoretické části jsou analyzovány controllingové aktivity. V závěru je provedeno vyhodnocení controllingu společnosti a jsou prezentovány návrhy možných zlepšení.
Abstract in different language: The thesis is aimed at controlling the costs in the company Plzeňská energetika a.s. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the concept of controlling and its tasks, and defines costs and their individual types. As a means of cost control, cost calculations have been selected. In the practical part of the thesis, the company has been described, a SWOT analysis has been conducted, and based on the findings obtained from the theoretical part, controlling activities have been analyzed. In conclusion, an evaluation of the company controlling has been performed, and suggestions for possible improvements have been presented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Seflova.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Seflova pv.pdfPosudek vedoucího práce632,34 kBAdobe PDFView/Open
Seflova po.pdfPosudek oponenta práce511,22 kBAdobe PDFView/Open
Seflova.PDFPrůběh obhajoby práce87,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.