Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠmolík, Michal
dc.contributor.authorSkala, Václav
dc.date.accessioned2019-11-18T11:00:26Z-
dc.date.available2019-11-18T11:00:26Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationŠMOLÍK, M., SKALA, V. Efficient Simple Large Scattered 3D Vector Fields Radial Basis Functions Approximation Using Space Subdivision. In: Computational Science and Its Applications – ICCSA 2019. Cham: Springer, 2019. s. 337-350. ISBN 978-3-030-24288-6 , ISSN 0302-9743.en
dc.identifier.isbn978-3-030-24288-6
dc.identifier.issn0302-9743
dc.identifier.uri2-s2.0-85069148923
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35944
dc.description.abstractAproximace RBF (Radialní Básové Funkce) je efektivní metoda pro rozptýlená skalární a vektorová pole. Její použití je však v případě velkých rozptýlených dat velmi obtížné. Tato práce prezentuje RBF aproximaci spolu s prostorovou dělící technikou pro velká vektorová pole. Pro velké rozptýlené datové sady je použita technika dělení prostoru s překrývajícími se 3D buňkami. Sloučení překrývajících se 3D buněk se používá k dosažení kontinuity a hladkosti. Navrhovaná metoda je použitelná i pro skalární a vektorové datové sady. Experimenty prokázaly použitelnost tohoto přístupu a jsou prezentovány výsledky s datovým souborem velkého vektorového pole tornáda.cs
dc.format14 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringeren
dc.relation.ispartofseriesComputational Science and Its Applications – ICCSA 2019en
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Springeren
dc.subjectVektorové polecs
dc.subjectRadiální základní funkcecs
dc.subjectkritický bodcs
dc.subjecttornádocs
dc.subjectzjednodušenícs
dc.subjectpřiblíženícs
dc.subjectdělení prostorucs
dc.subjectkomprese datcs
dc.subjectvizualizacecs
dc.titleEfficient Simple Large Scattered 3D Vector Fields Radial Basis Functions Approximation Using Space Subdivisionen
dc.title.alternativeEfektivní, jednoduchá aproximace velkých roztroušených 3D vektorových dat pomocí dělení prostorucs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe Radial basis function (RBF) approximation is an efficient method for scattered scalar and vector data fields. However its application is very difficult in the case of large scattered data. This paper presents RBF approximation together with space subdivision technique for large vector fields. For large scattered data sets a space subdivision technique with overlapping 3D cells is used. Blending of overlapped 3D cells is used to obtain continuity and smoothness. The proposed method is applicable for scalar and vector data sets as well. Experiments proved applicability of this approach and results with the tornado large vector field data set are presented.en
dc.subject.translatedVector fielden
dc.subject.translatedRadial basis functionsen
dc.subject.translatedcritical pointen
dc.subject.translatedtornadoen
dc.subject.translatedsimplificationen
dc.subject.translatedapproximationen
dc.subject.translatedspace subdivisionen
dc.subject.translateddata compressionen
dc.subject.translatedvisualization.en
dc.identifier.doi10.1007/978-3-030-24289-3_25
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926677
dc.project.IDSGS-2019-016/Syntéza a analýza geometrických a výpočetních modelůcs
dc.project.IDGA17-05534S/Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových datcs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD