Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorČervenka, Martin
dc.contributor.authorŠmolík, Michal
dc.contributor.authorSkala, Václav
dc.date.accessioned2019-11-18T11:00:26Z-
dc.date.available2019-11-18T11:00:26Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationČERVENKA, M., ŠMOLÍK, M., SKALA, V. A new Strategy for Scattered Data Approximation Using Radial Basis Functions Respecting Points of Inflection. In: Computational Science and Its Applications – ICCSA 2019. Cham: Springer, 2019. s. 322-336. ISBN 978-3-030-24288-6 , ISSN 0302-9743.en
dc.identifier.isbn978-3-030-24288-6
dc.identifier.issn0302-9743
dc.identifier.uri2-s2.0-85069157052
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/35945
dc.description.abstractAproximace rozptýlených dat je známá technika v počítačové vědě. Navrhujeme novou strategii pro umístění radiálních základních funkcí s ohledem na inflexní body. Umístění radiální základní funkce má velký vliv na kvalitu aproximace. Z tohoto důvodu navrhujeme novou strategii pro umístění radiálních základních funkcí s ohledem na vlastnosti aproximované funkce, včetně extrémních a inflexních bodů. Naše experimentální výsledky prokázaly vysokou kvalitu navrhovaného přístupu a vysokou kvalitu konečné aproximace.cs
dc.format15 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringeren
dc.relation.ispartofseriesComputational Science and Its Applications – ICCSA 2019en
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© Springeren
dc.subjectRadiální bázové funkcecs
dc.subjectaproximacecs
dc.subjectinflexní body.cs
dc.titleA new Strategy for Scattered Data Approximation Using Radial Basis Functions Respecting Points of Inflectionen
dc.title.alternativeNová strategie pro aproximaci rozptýlených dat s využitím radiálních bázových funkcí respektující body inflexecs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe approximation of scattered data is known technique in computer science. We propose a new strategy for the placement of radial basis functions respecting points of inflection. The placement of radial basis functions has a great impact on the approximation quality. Due to this fact we propose a new strategy for the placement of radial basis functions with respect to the properties of approximated function, including the extreme and the inflection points. Our experimental results proved high quality of the proposed approach and high quality of the final approximation.en
dc.subject.translatedRadial basis functionsen
dc.subject.translatedapproximationen
dc.subject.translatedstationary points.en
dc.identifier.doi10.1007/978-3-030-24289-3_24
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43926678
dc.project.IDGA17-05534S/Meshless metody pro vizualizaci velkých časově-prostorových vektorových datcs
dc.project.IDSGS-2019-016/Syntéza a analýza geometrických a výpočetních modelůcs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD