Title: A new Strategy for Scattered Data Approximation Using Radial Basis Functions Respecting Points of Inflection
Other Titles: Nová strategie pro aproximaci rozptýlených dat s využitím radiálních bázových funkcí respektující body inflexe
Authors: Červenka, Martin
Šmolík, Michal
Skala, Václav
Citation: ČERVENKA, M., ŠMOLÍK, M., SKALA, V. A new Strategy for Scattered Data Approximation Using Radial Basis Functions Respecting Points of Inflection. In: Computational Science and Its Applications – ICCSA 2019. Cham: Springer, 2019. s. 322-336. ISBN 978-3-030-24288-6 , ISSN 0302-9743.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85069157052
http://hdl.handle.net/11025/35945
ISBN: 978-3-030-24288-6
ISSN: 0302-9743
Keywords: Radiální bázové funkce;aproximace;inflexní body.
Keywords in different language: Radial basis functions;approximation;stationary points.
Abstract: Aproximace rozptýlených dat je známá technika v počítačové vědě. Navrhujeme novou strategii pro umístění radiálních základních funkcí s ohledem na inflexní body. Umístění radiální základní funkce má velký vliv na kvalitu aproximace. Z tohoto důvodu navrhujeme novou strategii pro umístění radiálních základních funkcí s ohledem na vlastnosti aproximované funkce, včetně extrémních a inflexních bodů. Naše experimentální výsledky prokázaly vysokou kvalitu navrhovaného přístupu a vysokou kvalitu konečné aproximace.
Abstract in different language: The approximation of scattered data is known technique in computer science. We propose a new strategy for the placement of radial basis functions respecting points of inflection. The placement of radial basis functions has a great impact on the approximation quality. Due to this fact we propose a new strategy for the placement of radial basis functions with respect to the properties of approximated function, including the extreme and the inflection points. Our experimental results proved high quality of the proposed approach and high quality of the final approximation.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD