Název: Identifikace krizového vývoje podniku
Další názvy: Identification of Crisis Development within Company
Autoři: Tolarová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Hinke, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3597
Klíčová slova: krize;identifikace krize;finanční analýza;bankrotní modely;bonitní modely
Klíčová slova v dalším jazyce: crisis;identification of crisis;financial analysis;bankruptcy models;value models
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na identifikaci krize a rozbor krizového vývoje ve společnosti DAJBYCH, s. r. o. Úvod práce je věnován teoretickému konceptu problematiky krize v podniku a identifikaci jejího vývoje. Následuje představení společnosti a vlastní analýza krizového vývoje, která je provedena komplexní finanční analýzou doplněnou o analýzu vnitřního a vnějšího prostředí podniku. K posouzení celkové finančně-ekonomické situace společnosti je využito bankrotního modelu Z-score a bonitního modelu IN05 zkonstruovaných v softwaru Mathematica. Další část práce se zabývá identifikací příčin vzniku krize v analyzovaném podniku a celkovým zhodnocením krizového vývoje. Na závěr je provedena predikce možného budoucího vývoje společnosti, rovněž v softwaru Mathematica, a jsou uvedeny vlastní doporučení pro zlepšení současné ekonomické situace podniku.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on identification of a crisis and analysis of crisis development in DAJBYCH Ltd. The introduction of the thesis is dedicated to theoretical concept of crisis in the company and identification of its development. DAJBYCH Ltd is introduced in following part of the thesis together with analysis of crisis development carried out by deep financial analysis adjusted by the analysis of internal and external environment. Bankruptcy model Z-score and value model IN05 designed in Mathematica software were used for the evaluation of overall financial situation of the company. Another part of the thesis deals with the overall development and evaluation of crisis by identifying the causes of the crisis. The conclusion compiles possible future developments, again by using Mathematica software, and own recommendations for improving the current economic situation in the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Tolarova_Iveta.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tolarova pv.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tolarova po.pdfPosudek oponenta práce556,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tolarova.PDFPrůběh obhajoby práce93,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3597

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.