Název: Interní kontrolní systémy v podniku
Další názvy: Internal control systems in the company
Autoři: Štenglová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Černá, Marie
Oponent: Vallišová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3605
Klíčová slova: interní kontrolní systém;risk management;Sarbanes Oxley Act;interní kontrolní činnosti;LEAP manuál
Klíčová slova v dalším jazyce: internal control system;risk management;Sarbanes Oxley Act;internal control activity;LEAP manual
Abstrakt: Diplomová práce se v první části zaměřuje na interní kontrolní systémy obecně. Důraz je kladen na interní kontrolní předpisy v USA, protože praktická část práce analyzuje interní kontrolní systémy v americké společnosti. Následně práce popisuje interní kontrolní systém ve společnosti Lear Corporation, jejíž akcie jsou obchodovatelné na americké burze. Systém interních kontrol je založen na americkém zákoně zvaném Sarbanes Oxleay Act z roku 2002. Práce popisuje detailně proces testování těchto předepsaných kontrol ve společnosti. Praktická část, týkající se analýzy, obsahuje testování kontrol, které mají největší vliv na finanční výsledky společnosti. Tyto kontroly jsou popsány společně s riziky, které mají být touto kontrolou eliminovány. Následně je provedeno testování procesů ve společnosti a jeho výsledek. V poslední části diplomové práce je zhodnocena analytická část a je vypracováno shrnutí všech procesních nedostatků. Pro tyto kontroly je vypracován detailní akční plán společně se stanovenými termíny, během kterých by měl být proces nastaven tak, aby splňoval požadavky Sarbanes Oxley Act.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis focuses firstly on the internal control system generally. The focus in on the internal control regulations in the USA because the practical part is analyzing an U.S.company. Thereafter it switches to the internal control system in an U.S. listed company Lear Corporation. The system is based on a United States federal law called Sarbanes Oxley Act of 2002. The SOX monitoring process within the whole concern is described in detail and subsequently the main analytical part contains the testing of the controls with the main impact on the financial results of the company. These controls together with risks that should be eliminated are described, after that testing is performed and the final result is determined. The last part of the thesis evaluates the whole analytical part and a detailed deficiency report is worked out. For these controls, that don´t comply with the prescribed rules, action plan is prepared with detailed timing for achiving the compliance with the Sarbanes Oxley Act.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Internal control systems_diplomka.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stenglova pv.pdfPosudek vedoucího práce600,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stenglova po.pdfPosudek oponenta práce511,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stenglova.PDFPrůběh obhajoby práce140,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3605

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.