Title: Co už o vzniku a vývoji člověka raději neučit
Authors: Dvořáková, Radka Marta
Schierová, Zuzana
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2019, č. 1, s. 59-65.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2019/Arnika_2019_2-2-Dvorakova-Schierova-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36054
ISSN: 1804-8366
Keywords: evoluce člověka;výuka biologie;miskoncepce;učebnice
Keywords in different language: human evolution;teaching biology;misconception;textbook
Abstract: Mnohé oblasti poznání procházejí v současné době bouřlivým rozvojem, paleoantropologie patří bezesporu mezi jednu z nich. Hlavním cílem tohoto článku je korigovat některá zastaralá fakta o evoluci člověka. Mnohá z nich se stále objevují v aktuálních českých učebnicích. Učebnice sice nejsou jediným zdrojem odborných informací, přesto bezesporu ovlivňují porozumění tématu jak u žáků, tak i u učitelů. V textu proto nejen předestíráme aktuální náhled na danou tematiku, ale objasňujeme i původ zastaralých informací. Zaměřily jsme se celkem na čtyři oblasti, které považujeme za relevantní pro výuku na 2. i na 3. stupni, konkrétně: 1. zobrazování evolučního vývoje, 2. otázku příbuznosti moderních lidoopů, 3. názvosloví a systematiku Homo sapiens a Homo neanderthalensis a 4. problematiku lovu mamutů. Věříme, že text a informace v něm obsažené pomohou pedagogům k fundovanější výuce tématu lidské evoluce.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvorakova.pdfPlný text1,99 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.