Title: Didactic potential of excursion method
Other Titles: Didaktický potenciál výukové metody exkurze
Authors: Krotký, Jan
Fadrhonc, Jan
Citation: KROTKÝ, J., FADRHONC, J. Didactic potential of excursion method. Edukacja - Technika - Informatyka, 2019, roč. 28, č. 2, s. 128-133. ISSN 2080-9069.
Issue Date: 2019
Publisher: University of Rzeszów
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36072
ISSN: 2080-9069
Keywords: exkurze;didaktické metody;efektivní výuka;základní škola
Keywords in different language: excursion;didactic methods;effective education;primary school
Abstract: V teoretické části článku naleznete popis metody exkurze, základní dělení exkurzí a jednotlivé fáze. Dále se článek popisuje zkušenostem s absolventy škol ve vztahu k budoucímu zaměstnání, mapuje jejich hlavní nedostatky. Ve výzkumné části článku se pak věnuje vnímání didaktickému potenciálu studenty magisterského studia, tedy budoucích učitelů prvního stupně.
Abstract in different language: In the theoretical part of the article, there is a description of the excursion method and its stages. The article further describes experience with school leavers in relation to their future career and maps the main shortcomings. The research part of the article is dedicated to viewing of didactic potential of master studies students, the future teachers at 1st-5th grades.
Rights: © University of Rzeszów
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Krotky.pdf400,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36072

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD