Title: Analýza financování nepodnikatelského subjektu
Other Titles: Analysis of funding of non-business subject
Authors: Plašilová, Jiřina
Advisor: Šimek, Bohuslav
Referee: Červený, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3608
Keywords: nepodnikatelský subjekt;příspěvková organizace;zdroje financování;finanční analýza
Keywords in different language: non-business subject;state-funded institution;sources of financing;financial analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou financování příspěvkové organizace, a to konkrétně dětského domova. Teoretická část práce se zaměřuje na specifika financování zejména příspěvkových organizací. Praktická část práce obsahuje stručné představení dětského domova, jeho hlavní a doplňkové činnosti a popisuje účetní systém organizace. Následně je zpracována finanční analýza za roky 2006 až 2010. Na základě výsledků finanční analýzy je pak provedeno zhodnocení stávajícího stavu a navržení možností financování dětského domova v budoucnosti. Okrajově je zde též zmíněna otázka plánovaného rušení dětských domovů.
Abstract in different language: This thesis deals with analysis a state-funded institution, namely a children?s home. The theoretical part focuses on specifics of financing, first of all the state-funded institutions. The practical part includes a brief introduction of a children?s home, its main and additional activities and describes the books system of the institution. Afterwards there is elaborated the financial analyses for the years 2006 up to 2010. On basis the results of financial analyses there is an evaluation of current situation and making a suggestion of possibilities in funding a children?s home in future. Marginal there is mentioned question of intended closing of children?s homes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace finalni - Jirina Plasilova.pdfPlný text práce26,64 MBAdobe PDFView/Open
Plasilova pv.pdfPosudek vedoucího práce718,1 kBAdobe PDFView/Open
Plasilova po.pdfPosudek oponenta práce572,97 kBAdobe PDFView/Open
Plasilova.PDFPrůběh obhajoby práce97,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3608

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.