Název: Analýza financování nepodnikatelského subjektu
Další názvy: Analysis of funding of non-business subject
Autoři: Plašilová, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Šimek, Bohuslav
Oponent: Červený, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3608
Klíčová slova: nepodnikatelský subjekt;příspěvková organizace;zdroje financování;finanční analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: non-business subject;state-funded institution;sources of financing;financial analysis
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou financování příspěvkové organizace, a to konkrétně dětského domova. Teoretická část práce se zaměřuje na specifika financování zejména příspěvkových organizací. Praktická část práce obsahuje stručné představení dětského domova, jeho hlavní a doplňkové činnosti a popisuje účetní systém organizace. Následně je zpracována finanční analýza za roky 2006 až 2010. Na základě výsledků finanční analýzy je pak provedeno zhodnocení stávajícího stavu a navržení možností financování dětského domova v budoucnosti. Okrajově je zde též zmíněna otázka plánovaného rušení dětských domovů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with analysis a state-funded institution, namely a children?s home. The theoretical part focuses on specifics of financing, first of all the state-funded institutions. The practical part includes a brief introduction of a children?s home, its main and additional activities and describes the books system of the institution. Afterwards there is elaborated the financial analyses for the years 2006 up to 2010. On basis the results of financial analyses there is an evaluation of current situation and making a suggestion of possibilities in funding a children?s home in future. Marginal there is mentioned question of intended closing of children?s homes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFÚ) / Theses (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace finalni - Jirina Plasilova.pdfPlný text práce26,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plasilova pv.pdfPosudek vedoucího práce718,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plasilova po.pdfPosudek oponenta práce572,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Plasilova.PDFPrůběh obhajoby práce97,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3608

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.