Název: Životní styl adolescentů
Další názvy: Lifestyle of adolescents
Autoři: Karnold, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Kosíková, Věra
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3614
Klíčová slova: adolescent;životní styl;volný čas;návykové látky;sport;studium
Klíčová slova v dalším jazyce: adolescent;lifestyle;free time;drugs;sport;studies
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na zjištění způsobu trávení volného času adolescenty, přičemž hlavní náplní je zjištění, která ze skupin adolescentů (tedy žáci SŠ, studenti VŠ a pracující adolescenti) vede nejzdravější způsob života a které pohlaví je v rámci způsobu volného času aktivnější.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis is focused on evaluation of adolescent free time. The main question is, which group of adolescents (high school students, university students, workers) lives the healthiest way of life and which sex is more active in its free time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP- Karnold.pdfPlný text práce500,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karnold - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce240,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karnold - oponent.pdfPosudek oponenta práce193,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karnold - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce74,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3614

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.