Title: The Fučík Spectrum as Two Regular Curves
Other Titles: Fučíkovo spektrum jako dvě regulární křivky
Authors: Nečesal, Petr
Kadlec, Jiří
Citation: NEČESAL, P., KADLEC, J. The Fučík Spectrum as Two Regular Curves. In Nonlinear Analysis and Boundary Value Problems. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 177-198. ISBN 978-3-030-26986-9 , ISSN 2194-1009.
Issue Date: 2019
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36193
ISBN: 978-3-030-26986-9
ISSN: 2194-1009
Keywords: asymetrické nelinearity;Fučíkovo spektrum;nelokální okrajová podmínka;spojitá křivka;reparametrizace;regulární křivka
Keywords in different language: Asymmetric nonlinearities;Fučík spectrum;Non-local boundary condition;Continuous curve;Reparametrization;Regular curve
Abstract: V tomto článku studujeme strukturu Fučíkova spektra pro okrajovou úlohu druhého řádu s jednou nelokální okrajovou podmínkou. Je předložena nová kompaktní podoba implicitního popisu Fučíkova spektra v prvním kvadrantu. Prezentovaná kompaktní podoba implicitního popisu je snadno implementovatelná pro numerické výpočty či pro počítačové algebraické systémy a také vede k nalezení parametrizace Fučíkova spektra. Ukazujeme, že Fučíkovo spektrum se skládá ze dvou regulárních křivek třídy $C^{1}$ a poskytujeme samotnou parametrizaci obou regulárních křivek. Prezentovaný přístup lze použít i na problémy s jinými nelokálními okrajovými podmínkami.
Abstract in different language: In this paper, we investigate the structure of the Fučík Spectrum for the second order boundary value problem with one non-local boundary condition. We provide a new compact form of the implicit description of the Fučík Spectrum in the first quadrant. Presented compact form of the implicit description can be easily implemented in numerical computing packages or computer algebra systems and also leads to a suitable parametrization of the Fučík Spectrum. We prove that the Fučík Spectrum consists of two regular curves of $C^{1}$ class and parametrizations for both regular curves are provided. Presented approach can be adopted for problems with other non-local boundary conditions.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kadlec-Necesal-Fucik_spectrum_as_two_regular_curves.pdf601,54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD