Název: Faktory ovlivňující subjektivní prožívání kvality života seniorů
Další názvy: Factors influencing the subjective life experiences of seniors
Autoři: Macháčková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3622
Klíčová slova: stáří;gerontologie;geriatrie;senior;pobytová zařízení
Klíčová slova v dalším jazyce: old age;gerontology;geriatrics;senior;assisted living arrangements
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá faktory, které mohou ovlivňovat prožívání života ve stáří, jeho kvalitu. Teoretická část obsahuje charakteristiku věd, které se stářím zabývají-gerontologii a geriatrii a biologické, psychické a sociální změny, kterými ve stáří člověk prochází. Následně jsou vymezeny další aspekty, které mohou mít na prožívání stáří vliv, patří sem láska a sexuální aktivita, víra, nemoc, zájmové činnosti, násilí na seniorech a umírání a smrt, ať už samotného seniora, jeho partnera nebo jeho vrstevníků. Pozornost je věnována také péči o seniory a přípravě na stáří, aby bylo úspěšné. Konec teoretické části patří kvalitě života z pohledu vědních disciplín a charakteristice jejích nástrojů. Cílem praktické části bylo zjistit, jaké faktory v životě považují vybrané skupiny seniorů za podstatné a jak jsou spokojeni s kvalitou svého života. K šetření byly použity 3 metody a to pozorování, sebeposuzovací dotazník SQUALA a strukturované interview.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's dissertation considers factors which could influence the quality of life during the aging process. The theoretical section contains the characteristics of sciences which deal with aging, like gerontology, geriatrics, while also giving a description of biological, psychological and social changes that people undergo during the aging process. Following this, the next part deals with other possible factors influencing people through the aging process, such as love, sexual activity, faith, hobbies, and mortality. Attention is paid to the caring for of senior citizens and the preparing for old age. The end of the theoretical section is devoted to the quality of life from the perspective of the social sciences and the characteristics of their methods. The goal of the practical section was to discover which of the set areas of life are the most important for selected groups of seniors and how satisfied with these areas they are. This research used three methods: observation, the self-assesed survey SQUALA, and a structured interview.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Machackova.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machackova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machackova - oponent.pdfPosudek oponenta práce294,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machackova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3622

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.