Název: Úzkostné poruchy v dospívání
Další názvy: Anxiety disorders in maturation
Autoři: Marhounová, Nikol
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Aišmanová, Alexandra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3644
Klíčová slova: úzkost;úzkostné poruchy;emoce;dospívání
Klíčová slova v dalším jazyce: anxiety;anxiety disorders;emotion;maturation
Abstrakt: Tématem práce jsou úzkostné poruchy v období dospívání. V teoretické části je charakterizováno období dospívání, a jsou zde popsány jednotlivé úzkostné poruchy. Praktická část je zaměřena na výzkum, jehož cílem je zjistit míru výskytu úzkosti v dospívání, a porovnat ji mezi žáky základní školy a gymnázia.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is anxiety disorders during maturation. The theoretical part deals with the characteristics of the period of maturation. It also deals with the description of different anxiety disorders. The practical part is focused on the research. The goal of the research is to find out the rate of presence of anxiety in the period of maturation and to compare the results of students of elementary school with results of students of grammar school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Nikol Marhounova.pdfPlný text práce3,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhounova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhounova - oponent.pdfPosudek oponenta práce329,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Marhounova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce82,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3644

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.