Název: Kvalita života u schizofrenních pacientů
Další názvy: Quality of life in patients with schizophrenia
Autoři: Havelková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Holečková, Monika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3649
Klíčová slova: schizofrenie;kvalita života;hodnocení kvality života;WHOQOL - BREF
Klíčová slova v dalším jazyce: schizophrenia;quality of live;evaluation of quality of live;WHOQOL - BREF
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o subjektivní kvalitě života pacientů s diagnózou schizofrenie. V teoretické části je rozpracováno téma schizofrenie. V jednotlivých kapitolách je zpracované téma historie pojmu schizofrenie, klinický obraz, formy, etiologie, diagnostická kritéria, výskyt, průběh a prognóza, léčba a terapie. Schizofrenie je velmi závažná psychická nemoc a proto je jí věnována velká část této práce. Následně teoretická část pojednává o fenoménu kvalita života. Poslední část je věnována výzkumu, který se zaměřuje na hodnocení kvality života u schizofrenních pacientů. Nejdříve se kvalita života pacientů porovnává s běžnou populací a poté se hodnotí význam faktorů, které mohou ovlivňovat kvalitu života.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis focuses on subjective quality of life in patients with schizophrenia. The theoretic part elaborates on the topic of schizophrenia. The topics of the individual chapters are: history of term "schizophrenia", symptoms, subtypes, causes, diagnosis, epidemiology, progression and prognosis, treatment and therapy. Schizophrenia is a very serious mental disorder and the majority of this thesis is concerned with it. The second part of the theoretic part is about patient's quality of life. The last part is research focused on evaluation of quality of life of schizophrenic patients. First of all, the evaluation of schizophrenics compares them to the rest of thepopulation. In the second part of the research the factors which can affect the evaluation of life's quality are discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Havelkova.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havelkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havelkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce204,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havelkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce73,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3649

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.