Title: Power Supply for Space Applications
Authors: Hrubý, L.
Pavlík, M.
Citation: Electroscope. 2019, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo2_2019/r13c2c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36527
ISSN: 1802-4564
Keywords: vesmírný průmysl;spínavý zdroj;analýzy;parametry
Keywords in different language: space design;switched mode power supply;analyzes;parameters
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem spínaného zdroje s dodržením návrhových pravidel pro dosažení vysoké spolehlivosti. V práci je rozebrán výčet nutných analýz pro návrh zařízení pro vesmírný průmysl a vybrané komponenty, které jsou použity při realizaci finálního výrobku. Na základě zkušeností a podkladů z ECSS norem jsou zvoleny parametry spínaného zdroje, který by jako modul mohl najít uplatnění při návrhu zařízení pro použití ve vesmíru. Zvolená topologie měniče je sestavena a otestována na vývojovém modelu zdroje s komerčními ekvivalenty součástek použitelných do vesmíru. Jednou z částí práce je i návrh planárního transformátoru a kompenzované tlumivky a jejich realizace.
Abstract in different language: The following work deals with design of a switched mode power supply. In this essay, there is a basic description of analyzes that are required for space design. Also there is a selection of devices which could be used in final device. The SMPS will be designed to meet ECSS requirements and it will be created as engineering model assembled with commercial components. Part of this work is dedicated to design and fabrication of planar transformer and coupled inductor
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrubý.pdfPlný text408,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.