Název: Alkoholismus, historie a současnost
Další názvy: Alcoholism in History and Present Time
Autoři: Mužíková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3653
Klíčová slova: alkohol;alkoholismus;výroba;léčba;redukce;důsledky
Klíčová slova v dalším jazyce: alcohol;alcoholism;production;treatment;reduction;consequences
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje problematiku alkoholismu, jeho historii a současnost. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní pojmy vztahující se k alkoholismu, historie alkoholismu od pravěku až do 20. století a jeho léčba a údaje o současném stavu užívání a nadužívání alkoholu, politických opatřeních zaměřených na redukci konzumace alkoholu a současných možnostech prevence.Praktická část je zaměřená na zkušenosti žáků na 2. stupni vybrané základní školy s konzumací alkoholických nápojů a jejich motivy pro konzumaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with problems of alcoholism, describing its history up to the present. The theoretical part defines the main terms and health problems arising from excessive alcohol consumption, describes the history of alcoholism from the prehistoric times up to the twentieth century and deals with the current consumption and excessive consumption of alcohol, political measures focused on reduction of the consumption of alcohol and current ways of prevention. The practical part operates with information from students who attend from sixth do ninth grade in a primary school. It is aimed on their experience with alcohol and their motives for drinking alcoholical beverages.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Muzikova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muzikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce391,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muzikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce299,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Muzikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3653

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.