Title: Alkoholismus, historie a současnost
Other Titles: Alcoholism in History and Present Time
Authors: Mužíková, Michaela
Advisor: Svoboda, Michal
Referee: Jiřincová, Božena
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3653
Keywords: alkohol;alkoholismus;výroba;léčba;redukce;důsledky
Keywords in different language: alcohol;alcoholism;production;treatment;reduction;consequences
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje problematiku alkoholismu, jeho historii a současnost. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní pojmy vztahující se k alkoholismu, historie alkoholismu od pravěku až do 20. století a jeho léčba a údaje o současném stavu užívání a nadužívání alkoholu, politických opatřeních zaměřených na redukci konzumace alkoholu a současných možnostech prevence.Praktická část je zaměřená na zkušenosti žáků na 2. stupni vybrané základní školy s konzumací alkoholických nápojů a jejich motivy pro konzumaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with problems of alcoholism, describing its history up to the present. The theoretical part defines the main terms and health problems arising from excessive alcohol consumption, describes the history of alcoholism from the prehistoric times up to the twentieth century and deals with the current consumption and excessive consumption of alcohol, political measures focused on reduction of the consumption of alcohol and current ways of prevention. The practical part operates with information from students who attend from sixth do ninth grade in a primary school. It is aimed on their experience with alcohol and their motives for drinking alcoholical beverages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Muzikova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Muzikova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce391,71 kBAdobe PDFView/Open
Muzikova - oponent.pdfPosudek oponenta práce299,07 kBAdobe PDFView/Open
Muzikova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce89,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3653

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.