Title: Simple and affordable circuit for energy harvesting applications
Authors: Bouřa, A.
Citation: Electroscope. 2019, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo2_2019/r13c2c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36530
ISSN: 1802-4564
Keywords: sběr energie z okolí;obvodová struktura;harvester EH300;internet věcí;srovnání
Keywords in different language: energy harvester;circuit structure;harvester EH300;internet of things;comparison
Abstract: Článek představuje obvodovou strukturu, která může být využita pro sběr energie z okolí (harvester). Je určena především pro spojení se solárními články nebo jinými zdroji energie, které poskytují dostatečně velké napětí, avšak mohou dodat pouze malý proud. Obvod je schopen akumulovat energii do kondenzátoru až do okamžiku, kdy je dosaženo příslušného napětí. Poté je kondenzátor připojen k zátěži. Obvod vykazuje podobnou funkčnost jako komerčně dostupný harvester EH300. Článek porovnává jejich elektrické vlastnosti, velikost a cenu. Obvod byl otestován s IoT (Internet of Things) uzlem, který periodicky odesílá změřená data do základnové stanice pouze s využitím napájení pomocí solárního článku. Horší elektrické vlastnosti navrženého obvodu jsou vyváženy jeho velmi nízkou cenou, která umožňuje nasazení tohoto obvodu v masovějším měřítku IoT sítí.
Abstract in different language: The paper presents a circuit structure that can be used as an energy harvester. It is intended for photovoltaic panels (PV) or other sources of energy that can provide enough voltage level but that can source only low currents. The circuit is able to accumulate the energy until certain level and then to pass it to the load. The presented circuit exhibits similar functionality as a commercially available energy harvester EH300. The paper compares their technical properties, form factors and costs. The circuit was tested with IoT (Internet of Things) node that can periodically transmit measured data to the base station using just the powering from the PV panel. Worse electrical properties of the circuit are repaid by its low cost that allows mass applicability in the IoT.
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bouřa.pdfPlný text361,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.