Title: The Nonconductive Sputtered Thin Film Layer
Authors: Beshajová Pelikánová, I.
Vaněk, P.
Citation: Electroscope. 2019, č. 2.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2019/Cislo2_2019/r13c2c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36531
ISSN: 1802-4564
Keywords: dielektrické vrstvy;tenkovrstvé technologie;elektrická kapacita;tloušťka vrstvy;hrotová metoda;proces naprašování
Keywords in different language: dielectrics layers;thin film layer technology;electrical capacity;thickness of the dielectric layer;stylus method;deposition process
Abstract: Práce se zabývá tematikou dielektrických vrstev vytvořených tenkovrstvými technologiemi. Sada tenkovrstvých kondenzátorů byla připravena pomocí metody naprašování a vakuového napařování. Dielektrická vrstva byla nanášena při různých podmínkách naprašovacího procesu. Dielektická vrstva Al2O3 byla naprašována na skleněnou podložku. Měřenými parametry byly elektrická kapacita a tloušťka vrstvy. Tloušťka byla určena pomocí zařízení vyžívajícího hrotovou metodu. Vyhodnocovala se závislost elektrické kapacity a tloušťky tenkovrstvého kondenzátoru v závislosti na podmínkách procesu naprašování – výkon plasmy a čas depozice.
Abstract in different language: The work is focused on topic of dielectrics layers prepared by thin film layer technology, specifically by sputtering. Set of samples of thin film capacitors was prepared. Samples differ by different conditions of preparation of dielectric layer. Dielectric layers were deposited by sputtering of Al2O3 on glass substrate. The measured parameters were the electrical capacity and thickness of the dielectric layer. Thickness was obtained with help of device using the stylus method. The main evaluated parameters are the capacity and thickness of thin film capacitors in dependence on the deposition process conditions – plasma power and deposition time.
Rights: Copyright © 2019 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Beshajová Pelikánová.pdfPlný text227,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36531

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.