Title: Karlovarská lázeňská oblast v roce jedna. První československá lázeňská sezóna na Karlovarsku (1919–1920)
Other Titles: Karlovy Vary spa area in year one. The First Czechoslovak Spa Season in the Karlovy Vary Region (1919–1920)
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ZEMAN, M., ŠKODA, R. Comparison of iba & ifba type of burnable absorbers composed of two elements for evolutionary power reactor. In: Proceedings of the 27th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE27). New York: American Society of Mechanical Engineers (ASME), 2019. s. 1-7. ISBN: 978-4-88898-305-1.
Issue Date: 2019
Publisher: Státní oblastní archiv v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36581
ISSN: 1804-9737
Keywords: lázeňství;západní Čechy;1918-1920
Keywords in different language: spa;West Bohemia;1918-1920
Abstract: Článek se věnuje problematice západočeského lázeňství v prvním období po vzniku Československa a přípravě a průběhu první poválečné lázeňské sezóny.
Abstract in different language: The article deals with the issue of West Bohemian spas in the first period after the establishment of Czechoslovakia and the preparation and course of the first post-war spa season.
Rights: Plný text není přístupný.
© Státní oblastní archiv v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Karlovarská lázeňská oblast-Řeháček.pdf346,53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36581

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD