Články / Articles (KHI) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 86
Kilián, Jan
Ein Landwirt aus Böhmen während des Dreißigjährigen Krieges: der erzgebirgische Chronist Michel Stüeler und seine landwirtschaftliche Produktion

The study deals with agricultural production of the burgher of Krupka (Graupen) in Northern Bohemia Michel Stüeler, who was although primarily a craftsman, a tanner, but as a result of the events of the Thirty Years’ War and the demands of the craftsmenworking he&...

Morávková, Naděžda
Vědecká konference Média a dějiny, 9. – 10. listopadu 2016 v Opavě

Breitfelder, Miroslav
I. kongres Czechoznawstwa polskiego, 24. – 26. října, Wroclaw

Morávková, Naděžda
IX. mezinárodní sympózium Domácích muzeí – „Tradice a památky kulinární kultury. Svatba. /Międzynarodowe IX Forum Muzeów Domowych – sympozjum „Tradycje i zabytki kultury kulinarnej. Wesela”. Kudowa- -Zdrój – Česká Skalice, 24. – 25. 9. 2016 .

Morávková, Naděžda
Irena KORBELÁŘOVÁ (ed.), Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Východiska, metody, interdisciplinarita, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2015, 271 s.

Viktora, Viktor
Řád nebo labyrint Labyrintu?

The study deals with Labyrinth of the World and Paradise of the Heart by Jan Amos Comenius, with its semantic meaning and with the stylistic point of view, the phonetic instrumentation and vowel chains.

Hlaváček, Petr
Cisterciácké proboštství v Bystřici u Kadaně, aneb opatství Grünhain a jeho české kontakty

The Study is concentrated on the history of the Cistercian Abbey of Grünhain in Saxony and its estates in the kingdom of Bohemia with a center in Bystřice near Kadaň in the Late Middle Ages.

Morávková, Naděžda
Vznik a vývoj odborného periodika katedry historie na plzeňské pedagogické fakultě v letech 1958 – 2016

There was based the new scientifi c journal in Pilsen in 1958. His creator and head of editorial board professor Václav Čepelák from department of history at pedagogical highschool in Plzeň made it like a yearbook. It was focused on history of Westbohemian region&...

Kumpera, Jan
Jazyky: Komenského „brány moudrosti“

Since the beginnings of his reform endeavours Comenius had showed an extraordinary interest in language teaching which he appreciated not only as a means of better communication but also as an instrument of human emendation. Although he had tried to improve teaching La...

Breitfelder, Miroslav , Morávková, Naděžda
Editorial

Řeháček, Karel
Anotace: Jan Pohl, Radnice. Kronika, Rokycany 1905 (reprint 2016)

Kilián, Jan
Marie Malivánková WASKOVÁ – Jaroslav DOUŠA (red.), Dějiny města Plzně 1. Do roku 1788, Plzeň 2014, 888 s.

Morávková, Naděžda
Mezinárodní odborná konference: Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války

Kumpera, Jan
„Rozrůzněná modernost“ – Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938) – Inter-War Modernism in the Collections of the Gallery of West Bohemia in Pilsen (1918–1934), Plzeň 17. 4. – 18. 9. 2016

Morávková, Naděžda
Nekrolog: za prof. PhDr. Vladimírem Brichtou, CSc.

Morávková, Naděžda
Jubileum – Před deseti lety Plzeň ztratila jednoho ze svých nejvýznamnějších archivářů a historiků PhDr. Miloslava Bělohlávka

Morávková, Naděžda
Pavel Zavadil (ed.), Čeští jezuité objevují Nový svět. Dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657–1741), Argo, Praha, 2015, 832 s.

Řeháček, Karel
Nelehké pronikání do „mužského“ světa: ženy na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni

Introduction of women into the academic and scientific world met with prejudices and misunderstanding of the major part of the society in the past. This trend was yet more evident in medicine than in other fields. It was most difficult to acquire university education&#x...

Kilián, Jan
Výstava Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Západočeská galerie – Masné krámy, 28. října 2015 – 20. března 2016

Kilián, Jan
Kolokvium „Rynek, (náměstí), tržiště – místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 86