Title: Ve službách ideologií. Německé školství na Karlovarsku v letech 1918–1945
Other Titles: In the service of ideologies. German education in Karlovy Vary in the years 1918–1945
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. Ve službách ideologií. Německé školství na Karlovarsku v letech 1918–1945. Sborník Muzea Karlovarského kraje, 2022, roč. 30, č. prosinec, s. 69-127. ISSN: 1803-6066
Issue Date: 2022
Publisher: Muzeum Cheb
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51558
ISSN: 1803-6066
Keywords: školství;Němci;ideologie;nacionalismus;nacismus;1918-1945
Keywords in different language: education;Germans;ideology;nationalism;Nazism;1918-1945
Abstract: Článek se věnuje pronikání nacionalistické a nacistické ideologie do německého školství na Karlovarsku v letech 1918-1945
Abstract in different language: The article is devoted to the penetration of nationalist and Nazi ideology into German education in Karlovy Vary in the years 1918-1945
Rights: Plný text není přístupný.
© Muzeum Cheb
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
03_Řeháček.pdf6,45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD