Title: Vyučování a učitelé v rodině posledních ruský carů Alexandra III. a Nikolaje II.
Other Titles: Teaching and teachers in the family of the last Russian Tsar Alexander III. and Nicholas II.
Authors: Dufková, Alena
Východská, Helena
Citation: DUFKOVÁ, A. VÝCHODSKÁ, H. Vyučování a učitelé v rodině posledních ruský carů Alexandra III. a Nikolaje II.. MEMO, 2022, roč. 12, č. 2, s. 32-66. ISSN: 1804-753X
Issue Date: 2022
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51561
ISSN: 1804-753X
Keywords: Car;Rusko;Romanovci;vzdělávání;výukové metody;učitel
Keywords in different language: Tsar;Russia;the Romanovs;education;educational methods;teacher
Abstract: Cílem studie je poskytnout vhled do struktury vzdělávacího systému posledních dvou generací carské rodiny Romanovců. Hlavními body zájmu jsou obsah tehdejšího vzdělávacího programu, jeho časové rozložení, využívané výukové metody, formy hodnocení. Zásadním cílem je také představení hlavních osobností, které toto vzdělávání a prvotní výchovu dětí zajišťovaly.
Abstract in different language: The study aims to explore and characterize the structure of the educational system used by the last two generations of the Russian Imperial Family. The main points of interest are the content of the system, its time management, preferred educational methods, forms of evaluation and the success rate of the pupils. One of the main aims of this study is also the introduction of the main persons responible for the education and care of the children.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Memo_2022_2_B.pdf630,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD