Title: „Věčné bratrství“ mezi Prešovem a Plzní? Autenticita, poznaná nutnost nebo prostě jen povinnost?
Other Titles: "Eternal brotherhood" between Prešov and Pilsen? Authenticity, recognized necessity or simply an obligation?
Authors: Řeháček, Karel
Citation: ŘEHÁČEK, K. „Věčné bratrství“ mezi Prešovem a Plzní? Autenticita, poznaná nutnost nebo prostě jen povinnost?. Memo, 2022, roč. 12, č. 1, s. 26-38. ISSN: 1804-753X
Issue Date: 2022
Publisher: viaCentrum
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/51559
ISSN: 1804-753X
Keywords: Plzeň;Prešov;partnerství;1948-1989
Keywords in different language: Pilsen;Prešov;partnership;1948-1989
Abstract: Článek se zabývá partnerstvím dvou československých krajských měst, Plzně a Prešova, ve druhé polovině 20. století.
Abstract in different language: The article deals with the partnership of two Czechoslovak regional cities, Pilsen and Prešov, in the second half of the 20th century
Rights: Plný text není přístupný.
© viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Věčné bratrství - Řeháček - po recenzích.docx45,45 kBMicrosoft Word XMLView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD