Název: Stravovací návyky u dětí mladšího školního věku
Další názvy: Eating habits by the children of the lower school age
Autoři: Dvořáková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Sudová, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3662
Klíčová slova: výživa;výživová doporučení;hlavní složky potravy;školní stravování
Klíčová slova v dalším jazyce: nutrition;nutrition guidelines;major food components;school meals
Abstrakt: Tato bakalářská práce má název: "Stravovací návyky u dětí mladšího školního věku", obsahuje čtyři kapitoly a je tvořena teoretickou a praktickou částí. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, tedy co je strava, stravovací návyky, zdravý životní styl dětí a výživová doporučení. První kapitola pojednává o výživě. V druhé kapitole je pozornost zaměřena na hlavní složky potravy a stravovací zvyklosti žáků. Další kapitola se zabývá sociálními aspekty stravování u dětí. V poslední kapitole teoretické části je popsán vliv školských zařízení na stravovací zvyklosti dětí. V rámci praktické části bakalářské práce byl proveden dotazníkový průzkum žáků Základní školy Blatenské ulici v Horažďovicích. Získané výsledky jsou zpracovány a vyhodnoceny do tabulek a grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis, called "Eating habits by the children of the lower school age", consists of four chapters. The thesis was made from theoretical and practical perspective. The theoretical perspective is explaining and describing the basic term such as: what is food, eating habits, healthy life style by the children and nutrition guidelines. The first chapter deals with nutrition. In second chapter is about major food components and about discuss eating habits. Chapter three is about psychological aspects of eating by the children. The last chapter discuss influence of school facilities on the eating habits of pupils. Within practical part there was questionnaire survey focusen on elementary school in Horažďovice. The research in the practical part was done via questionnaires. The acquired results are worken into charts and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Michaela Dvorakova.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova - oponent.pdfPosudek oponenta práce403,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce85,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3662

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.