Název: Combination of Positions and Angles for Hand Pose Estimation
Další názvy: Kombinace pozic a úhlů pro odhad pozice rukou
Autoři: Kanis, Jakub
Krňoul, Zdeněk
Hrúz, Marek
Citace zdrojového dokumentu: KANIS, J., KRŇOUL, Z., HRÚZ, M. Combination of Positions and Angles for Hand Pose Estimation. In: Speech and Computer, 21st International Conference, SPECOM 2019, Istanbul, turkey, August 20-25,2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019. s. 209-218. ISBN 978-3-030-26060-6 , ISSN 0302-9743.
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Springer
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85071506420
http://hdl.handle.net/11025/36620
ISBN: 978-3-030-26060-6
ISSN: 0302-9743
Klíčová slova: Odhad pozice ruky, zpracování znakového jazyka, stínový řečník
Klíčová slova v dalším jazyce: Hand pose estimation, Sign language processing, Shadow speaker
Abstrakt: Tento článek se zabývá odhadem pozice rukou z jediného hloubkového obrazu. Představujeme metodu, která je založena na popisu pozice ruky prostřednictvím lokálních rotací kostí, které byly trénovány diskriminačně end-to-end módem pomocí konvoluční neuronové sítě. Srovnáváme naši metodu se stávajícím přístupem odhadu pozice rukou z 3D umístění kloubů ruky. Za tímto účelem jsme shromažďovali přesná data pomocí technologie optického snímání pohybu založeného na markerech. Výsledky ukazují, že odhad pozice ruky formulovaný jako kombinace lokálních rotací kostí a relativních poloh kloubů překonává přímý odhad 3D globálních kloubů.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the estimation of hand pose from a single depth image. We present a method that is based on a description of the hand pose via local rotations of bones trained discriminatively in an end-to-end fashion using a convolutional neural network. We compare our method with existing approach of hand pose estimation of 3D locations of hand joints. For this purpose, we collected precise ground-truth data with a passive marker-based optical motion capture technology. The results show, that the estimation of the hand pose formulated as a combination of local rotations of bones and relative locations of joints outperforms the direct estimation of 3D global joints locations.
Práva: Plný text není přístupný.
© Springer
Vyskytuje se v kolekcích:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KKY)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Kanis2019_Chapter_CombinationOfPositionsAndAngle.pdf1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/36620

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD