Title: Recepce římského práva a jeho vliv na utváření gregoriánské reformy
Other Titles: Reception of Roman law and its influence on the formation of Gregorian reform
Authors: Knoll, Vilém
Suchánek, Drahomír
Citation: SUCHÁNEK, D. Recepce římského práva a jeho vliv na utváření gregoriánské reformy. In: Knoll, V. Římské právo a křesťanství. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018. s. 122-132. ISBN 978-80-7380-712-2.
Issue Date: 2018
Publisher: Aleš Čeněk
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/36678
ISBN: 978-80-7380-712-2
Keywords: římské právo;gregoriánská reforma;papežství;investitura
Keywords in different language: Roman law;Gregorian reform;papacy;investiture
Abstract: Příspěvek se zabývá rozvojem a vlivem římského práva v době gregoriánské reformy a bojů o investituru. Zabývá se také otázkou vzájemných vztahů světské a církevní moci jakožto problému formování evropské společnosti.
The paper deals with the development and influence of Roman law in the time of Gregorian reform and struggles for investment. It also addresses the question of the relationship of secular and ecclesiastical power as a problem of the formation of European society.
Rights: Plný text není přístupný.
© Aleš Čeněk
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Římské právo.pdf4,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD