Title: Complex Risk Analyses of the Cable winder
Other Titles: Komplexní riziková analýza navíječky kabelů
Authors: Dvořák, Josef
Teplý, Radek
Citation: DVOŘÁK, J., TEPLÝ, R. Complex Risk Analyses of the Cable winder. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference. Sevilla: International Business Information Management Association, 2018. s. 5753-5757. ISBN 978-0-9998551-1-9.
Issue Date: 2018
Publisher: International Business Information Management Association
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85063043632
http://hdl.handle.net/11025/36685
ISBN: 978-0-9998551-1-9
Keywords: risk, analyses, winder
Keywords in different language: riziko, analýza, navíječka
Abstract: The paper deals with risk analyses of cable winder including a whole life cycle of such technical products being analysed. The comprehensive results of that analyses are published and graphically expressed. From perspective of EDSM (Engineering Design Science and Methodology), risk analyses is to be considered as prediction of X perspective.
Příspěvek se zabývá analýzou rizik navíječky kabelů včetně celého životního cyklu analyzovaných technických produktů. Komplexní výsledky těchto analýz jsou zveřejněny a graficky vyjádřeny. Z pohledu EDSM (Engineering Design Science and Methodology) je na analýzu rizik nahlíženo jako na predikce rizik z pohledu Design for X.
Rights: Plný text není přístupný.
© International Business Information Management Association
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dvorak_paper.pdf322,64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD