Title: Machine Learning Approach to Fact-Checking in West Slavic Languages
Other Titles: Metody strojového učení pro ověřování faktů v západoslovanských jazycích
Authors: Přibáň, Pavel
Hercig, Tomáš
Steinberger, Josef
Citation: PŘIBÁŇ, P.., HERCIG, T.., STEINBERGER, J.. Machine Learning Approach to Fact-Checking in West Slavic Languages. In: Natural Language Processing in a Deep Learning World. Varna: INCOMA Ltd., 2019. s. 973-979. ISBN 978-954-452-055-7 , ISSN 1313-8502.
Issue Date: 2019
Publisher: INCOMA Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85076458736
http://hdl.handle.net/11025/36726
ISBN: 978-954-452-055-7
ISSN: 1313-8502
Keywords: Ověřování faktů;strojové učení;západoslovanské jazyky
Keywords in different language: Fact-checking;machine learning;West Slavic Languages
Abstract: Detekce tzv. fake news a úzce souvisejícího ověřování faktů získala v poslední době velkou pozornost. Výzkum možností automatizace těchto úloh byl již částečně proveden v anglickém jazyce, ale pro ostatní jazyky existuje pouze několik výzkumných článků (např. (Baly et al., 2018)) a nejsme si vědomi žádného výzkumu pro západoslovanské jazyky. V tomto článku představujeme dataset pro češtinu, polštinu a slovenštinu. Dále jsou v článku popsány základní experimenty s tímto datasetem, které poskytují referenční výsledky pro další výzkum.
Fake news detection and closely-related fact-checking have recently attracted a lot of attention. Automatization of these tasks has been already studied for English. For other languages, only a few studies can be found (e.g. (Baly et al., 2018)), and to the best of our knowledge, no research has been conducted for West Slavic languages. In this paper, we present datasets for Czech, Polish, and Slovak. We also ran initial experiments which set a baseline for further research into this area.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© INCOMA Ltd.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Přibáň RANLP113-paper.pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36726

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD