Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHolý, Lukáš
dc.contributor.authorPícha, Petr
dc.contributor.authorLipka, Richard
dc.contributor.authorBrada, Přemysl
dc.date.accessioned2020-03-23T11:00:25Z-
dc.date.available2020-03-23T11:00:25Z-
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationHOLÝ, L., PÍCHA, P., LIPKA, R., BRADA, P. Software Engineering Projects Analysis Using Interactive Multimodal Graph Explorer – IMiGEr. In: Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: IVAPP. Setúbal: ScitePress, 2019. s. 330-337. ISBN 978-989-758-354-4 , ISSN 2184-4321.en
dc.identifier.isbn978-989-758-354-4
dc.identifier.issn2184-4321
dc.identifier.uri2-s2.0-85064753495
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36728
dc.description.abstractTento článek popisuje vizualizační techniku navrženou tak, aby pomohla pracovat se složitými diagramy obsahujícími více typů uzlů a hran, pomocí kombinace technik redukce vizuálního šumu a prozkoumávání grafů. Ukazujeme její aplikaci, včetně předběžného hodnocení, na datech ze softwarových projektů shromážděných z různých nástrojů a úložišť používaných pro vývoj softwaru. Krátce je představen online nástroj implementující techniku a plány na její rozšíření s propojenou časovou osou.cs
dc.description.abstractThis paper describes a visualization technique designed to help work with complex diagrams containing multiple types of nodes and edges, by using a combination of visual clutter reduction and graph exploration techniques. We show its application, including preliminary evaluation, on software engineering projects data gathered from various tools and repositories used for software development. An online tool implementing the technique and plans for its extension by a connected view of time perspective data are briefly presented.en
dc.format8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherScitePressen
dc.relation.ispartofseriesProceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: IVAPPen
dc.rightsPlný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.cs
dc.rights© ScitePressen
dc.subjectvizualizace grafůcs
dc.subjectvizuální šumcs
dc.subjectrozsáhlé grafycs
dc.subjectsoftwarové inženýrstvícs
dc.titleSoftware Engineering Projects Analysis Using Interactive Multimodal Graph Explorer – IMiGEren
dc.title.alternativeAnalýza projektů softwarového inženýrství za použití interaktivního multimodálního grafového průzkumníka - IMiGErcs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessrestrictedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.subject.translatedgraph visualizationen
dc.subject.translatedvisual clutteren
dc.subject.translatedlarge graphsen
dc.subject.translatedsoftware engineeringen
dc.identifier.doi10.5220/0007579803300337
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43928320
dc.project.IDLO1506/PUNTIS - Podpora udržitelnosti centra NTIS - Nové technologie pro informační společnostcs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (NTIS)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Holý a kol._ivapp.pdf3,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36728

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD